Ribbond - taśma z włókna szklanego

269,00 zł brutto

Ribbond jest wiążącą taśmą wzmacniającą, która doskonale sprawdza się w bardzo wielu zastosowaniach w stomatologii. Jedyne w swoim rodzaju połączenie właściwości opatentowanego splotu oraz łatwo wiążących się, wysoko wytrzymałych włókien zapewnia znacznie większą odporność na łamanie oraz pękanie niż w przypadku jakiegokolwiek innego materiału wzmacniającego.

Długość
Ilość

  • Ribbond jest wiążącą taśmą wzmacniającą, która doskonale sprawdza się w bardzo wielu zastosowaniach w stomatologii. Jedyne w swoim rodzaju połączenie właściwości opatentowanego splotu oraz łatwo wiążących się, wysoko wytrzymałych włókien zapewnia znacznie większą odporność na łamanie oraz pękanie niż w przypadku jakiegokolwiek innego materiału wzmacniającego.
  • Zdolność tworzenia wiązań chemicznych. Wyniki weryfikacji charakteru wiązań, jakie Ribbond tworzy z metakrylanem metylu oraz żywicami BisGMA, przedstawiano w takich specjalistycznych pismach jak Journal of Materials Science oraz Plasmas and Polymers. Testy polegające na wyciąganiu z taśmy pojedynczych włókien ukazują adhezję pomiędzy żywicami i włóknami Ribbond poddawanymi działaniu plazmy. Spektroskopia elektronowa do badań składu chemicznego (ESCA) oraz pomiar rozkładu naprężeń w środowisku wilgotnym ukazują zmiany chemiczne zachodzące w taśmie Ribbond pod wpływem plazmy tlenowej.
  • Opatentowany splot. Opatentowany splot taśmy o poprzecznie wiązanych, zamkniętych ściegach (właściwy dla tkanin filtracyjnych o splocie gładkim) tworzy sieć przeplatających się włókien odporną na pęknięcia dzięki zdolności wielokierunkowego przenoszenia sił. Tkanina ta nie posiada pamięci kształtu, nie rozpada się, nie rozplata ani nie odbija w przypadku cięcia lub kształtowania. Niezwykła wytrzymałość włókien Taśma Ribbond składa się z takich samych, wysokowytrzymałych włókien wykonanych z polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej, jak te stosowane w produkcji kamizelek kuloodpornych. Włókna te są tak wytrzymałe, że do ich cięcia niezbędne są specjalne nożyce.
  • Dostępne opakowanie: 22 cm.
  • Szerokość: 1 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm.

Zobacz także