Przełamać ból - Leczenie migren za pomocą MigranX (NTI)

31,00 zł brutto

Opracowany przez doktora Boyda system NTI obecnie dostępny jest na całym świecie i z powodzeniem zastosowano go w leczeniu przeszło miliona pacjentów. 

Ilość

 • Autor książki, amerykański lekarz stomatolog - Dr Jim Boyd przez 12 lat cierpiał na uporczywe, trwające całymi dniami bóle głowy i częste ataki migreny. Odkrył uzdrawiające działanie systemu NTI (system redukcji napięcia mięśniowego bazujący na naturalnym odruchu obronnym). Swoje doświadczenia walki z migreną i wiedzę na ten temat opisał w książce Splitting the headache (Przełamać ból), której pierwsze wydanie w języku polskim mamy przyjemność oddać Państwu do rąk.
 • Opracowany przez doktora Boyda system NTI obecnie dostępny jest na całym świecie i z powodzeniem zastosowano go w leczeniu przeszło miliona pacjentów.
 • Podstawy działania systemu NTI:
  • działanie systemu opiera się na wykorzystaniu odruchu, zwanego Nociceptive Trigeminal Inhibition-Tension Suppresion System (System Nocyceptywnej Inhibicji Nerwu Trójdzielnego i Napięcia Mięśniowego), który nadał produktowi nazwę w postaci skrótu NTI-TSS,
  • odruch hamowania nacisku na zęby w wyniku wykorzystania bodźca bólowego przewodzonego za pośrednictwem nerwu trójdzielnego to odruch wrodzony, chroniący zęby przed urazem w razie ich zaciskania ze zbyt dużą siłą,
  • odruch ten jest najsilniej rozwinięty na siekaczach dolnych i jego działanie powoduje następcze rozluźnienie mięśnia skroniowego w celu ochrony dolnych siekaczy przed przeciążeniem,
  • uzyskując rozluźnienie mięśni skroniowych odpowiedzialnych za zaciskanie zębów, wykorzystano jego działanie między innymi do leczenia: przeciążeń zębów, bruksizmu, zaburzeń mięśniowych oraz napięciowych bólów głowy.
 • W Polsce system NTI obecny jest od ponad 3 lat. Wyłącznym dystrybutorem w kraju jest firma EQUADENT Sp. z o.o.
 • Więcej informacji o systemie NTI, gabinetach oferujących go swoim pacjentom czy kursach i wykładach na stronie: www.equadent.pl.
 • Promocji metody leczenia za pomoca Systemu NTI, opisanej w książce Przełamać Ból patronuje Komitet Honorowy w składzie:
  • Dr James Boyd,
  • Dr Gary Unterbrink,
  • Prof. Dr hab. Bogumiła Frączak,
  • Prof. Dr hab. Stanisław Suliborski,
  • Dr Krzysztof Chmielewski,
  • Wojciech Feć.
 • Oprócz publikacji książki dostępny jest także podręcznik użytkownika szyn Migran-X w którym opisano:
  • budowa szyny,
  • często zadawane pytania i odpowiedzi na nie,
  • sposób wykonywania i rozwiązywanie problemów,
  • możliwe błędy i przeoczenia,
  • interpretacja subiektywnych odczuć pacjenta,
  • formularz świadomej zgody pacjenta,
  • kwestionariusz bóli głowy i dolegliwości migrenowych,
  • protokół postępowania w Terapii Prewencyjnej,
  • protokół migrenowy,
  • powstawanie zgryzu otwartego w odcinku przednim,
  • zastosowanie matrycy przy licówkach,
  • zastosowanie matrycy uniwersalnej,
  • "ujarzmienie sił mięśni" opis,
  • rodzaje szyn Migran X,
  • informacje dla Pacjenta.

Zobacz także