MTA Repair HP - cement wysoko plastyczny

139,00 zł brutto

MTA Repair HP (high plasticty) cement wodochłonny o wysokiej plastyczności stworzony przed firmę Angelus

Opcja
Ilość

 • MTA HP ( high plasticty) cement wodochłonny o wysokiej plastyczności stworzony przed firmę Angelus
 • Te same właściwości przy znacznie lepszej plastyczności
 • ZUPEŁNIE NOWA FORMUŁA MATERIAŁU UŁATWIAJĄCA JEGO APLIKACJĘ
 • MTA HP to same zalety w porównaniu z amalgamatem i cementami ZnOE.
 • Wykorzystywany do biologicznego zamknięcie perforacji kanału korzeniowego oraz perforacji w okolicach furkacji
 • W przypadku stosowania do pokrycia miazgi MTA HP stymuluje tworzenie mostu zębinowego.
 • Doskonałe uszczelnienie brzeżne, uniknięcie migracji bakterii i penetracji płynów tkankowych do kanału korzeniowego.
 • MTA HP jest wskazany nawet w przypadku niepełnej kontroli wilgotności (np. chirurgia perforacji korzenia, wsteczne wypełnienie wierzchołka korzenia), gdyż nie traci on swoich właściwości.
 • Specyfikacja:
  • Skład: SiO2,K2O, Al2O3, Na2O, Fe2O3, SO3, CaO, Bi2O3, MgO oraz nierozpuszczalne resztki CaO, K2SO4, Na2SO4 oraz krystalicznej krzemionki
  • Reakcja utwardzania: W kontakcie z wodą tworzy żel, który ulega utwardzeniu po upływie 10 do 15 minut.
  • Czas utwardzania: początkowy: 10 minut; końcowy: 15 minut.
  • Nie jest konieczne czekanie na końcowe utwardzenie przed kontynuacją procedur leczenia.
  • Umożliwia obserwację radiograficzną.
  • Stymuluje biomineralizację
  • Zapobiega rozrostowi bakterii
 • Bardzo alkaliczny (pH 12); zapobiega wzrostowi bakterii oraz utrzymuje potencjał bakteriobójczy przez długi okres czasu.
 • 44,2 MPa po 28 dniach, co jest dobrym wynikiem zwłaszcza, że miejsca stosowania nie są poddawane bezpośrednim obciążeniom podczas żucia.
 • MTA HP nie wykazuje znacznej rozpuszczalności w kontakcie z wilgocią, zapewniając bardzo dobre uszczelnienie brzeżne.
 • Zdolność uszczelniania cementu MTA HP została przetestowana w warunkach in vitro (penetracja barwnika na styku zębina-cement MTA).
 • Niskie poziomy penetracji barwnika wskazują, że MTA charakteryzuje się dobrą zdolnością uszczelniania.
 • Uwzględniając większe rozmiary bakterii w porównaniu z cząsteczkami barwnika, infiltracja bakterii ulega znacznemu zmniejszeniu, co gwarantuje dobre zamknięcie brzeżne.
 • Retencja: MTA HP -Angelus wykazuje dobrą adhezję do zębiny.
 • Wskazanie:

 • Bezpośredniego pokrycia miazgi,
 • Leczenia resorpcji wewnętrznej,
 • Amputacji miazgi w zębach z niepełnym rozwojem korzenia,
 • Wstecznego wypełnienia wierzchołka korzenia.

 • Jest wodochłonnym cementem na bazie tlenków mineralnych.
 • Może być aplikowany narzędziami stomatologicznymi lub za pomocą specjalnych aplikatorów w tym strzykawek do MTA
 • Opakowania:
  • 2 kapsułki cementu MTA - HP (2 x 0,17g)
  • 5 kapsułek cementu MTA - HP (5 x 0,17g)

Zobacz także