Calcium Hydroxide Powder - wodorotlenek wapnia

59,00 zł brutto

Zastosowanie materiału daje długotrwały efekt bakteriobójczy i pobudza działanie do tworzenia zmineralizowanych barier

Ilość

 • Proszek Wodorotlenku Wapnia - Calcium Hydroxide Powder.
 • Preparat wodorotlenku-wapnia posiada silnie alkalicznie odczyn o pH około 12,5.
 • Skład chemiczny zapewnia szybkie wytwarzanie zębiny wtórnej i reparacyjnej.
 • Zastosowanie materiału daje długotrwały efekt bakteriobójczy i pobudza działanie do tworzenia zmineralizowanych barier.
 • Działa wysuszająco, co ma znaczenie w przypadku uporczywych wysięków zapalnych w kanale.
 • Powoduje rozpuszczenie resztek żywej miazgi oraz rozpuszcza resztki organiczne w kanale w miejscach niedostępnych dla narzędzi.
 • Po umieszczeniu wyrobu w kanale następuje kontrolowane, długotrwałe uwalnianie jonów Ca2+ i OH-.
 • Wodorotlenek wapnia w zetknięciu z miazgą zęba działa silnie alkalicznie pobudzając aktywność zasadowych fosfataz.
 • Działając bakteriobójczo wyjaławia powierzchowne warstwy miazgi, a zobojętniając środowisko łagodzi odczyn zapalny.
 • Stymuluje również komórki miazgi do wytworzenia blizny zębinowej (utworzenie mostu zębinowego w miejscu obnażenia miazgi) oraz pobudza odontoblasty do wytwarzania zębiny reparacyjnej.
 • Most zębinowy wytwarza się w ciągu 2 - 3 miesięcy.
 • Zastosowanie materiału:
 • czasowe wypełnienie kanału stymulujące proces formowania wierzchołków korzeni (apeksyfikacja),
 • czasowe wypełnienie kanału przy leczeniu patologicznej resorpcji wewnętrznej twardych tkanek zęba, a zwłaszcza z towarzyszącą samoistną perforacją ściany kanału,
 • wypełnienie wierzchołków korzeni przy metodzie tzw. biologicznego zamknięcia otworów wierzchołkowych,
 • stałe wypełnienie kanału po leczeniu endodontycznym zębów mlecznych,
 • wypełnienie kanału w złamaniach korzeni wewnątrz zębodołu,
 • opatrunek biologiczny mający na celu remineralizację częściowo odwapnionej zębiny,
 • opatrunek biologiczny w leczeniu miazgi zębowej metodą przykrycia bezpośredniego, który pobudza do tworzenia mostów zębinowych,
 • opatrunek biologiczny w metodzie częściowej i całkowitej amputacji przyżyciowej w celu wytworzenia nowego sklepienia nad kikutami amputowanej miazgi,
 • do pokrycia pośredniego miazgi jako pierwszą warstwę podkładu izolującego, osłaniającą tę tkankę w leczeniu próchnicy głębokiej,
 • wkładka o działaniu bakteriobójczym w celu odkażania kanałów w trakcie leczenia nieodwracalnych zapaleń i martwicy miazgi oraz przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych,
 • czasowe wypełnienie kanału stymulujące odbudowę kości w trakcie leczenia przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych.
 • Proszek należy wymieszać ze sterylną NaCl lub CHX celem uzyskania gotowej do użycia pasty.
 • Warto pamiętać iż to właśnie firma PULPDENT wprowadziła do użytku wodorotlenek wapnia w endodoncji w 1950 r. Pionierem w tej dziedzinie był Dr Harold Berk - założyciel firmy Pulpdent.
 • Duże ekonomiczne opakowanie.
 • Najtańszy ba rynku w przeliczeniu na 1 g -  tylko 58 gr/g.
 • Opakowanie: 113 g.
 • Dodatkowe materiały:
  • Pulpdent - przewodnik po produktach

Zobacz także