Paszport Techniczny

8,00 zł brutto

Paszport techniczny przeznaczony jest do dokonywania aktualnych wpisów serwisów aparatury medycznej. Obowiązkowy przy kontrolach Sanepidu.

Ilość

 • Paszport techniczny przeznaczony jest do dokonywania aktualnych wpisów serwisów aparatury medycznej.
 • Paszport powinien zawierać podstawowe dane i parametry pracy urządzenia, uwagi dotyczące jego instalacji oraz warunków pracy i zasad bezpiecznej obsługi  dane dotyczące przeglądów oraz napraw i wymian części.
 • Każdy aparat medyczny, który jest wykorzystywany do zabiegów i diagnostyki medycznej powinien posiadać paszport techniczny.
 • Są to między innymi aparaty EKG, USG, EKG, EEG, unity stomatologiczne, lampy bakteriobójcze, myjki ultradźwiękowe, inhalatory, aparatura fizykoterapii, spirometry, audiometry, endoskopy, aparatura okulistyczna, laboratoryjna, stomatologiczna, sprzęt RTG, autoklawy, endomotory i inne.
 • Paszport zawiera 31 stron oraz:
  • karta techniczna,
  • ewidencja ruchu części zamiennych,
  • remonty naprawy i badania stanu technicznego,
  • przestoje spowodowanie uszkodzeniem aparatu uniemożliwiającym pracę,
  • akty zdawczo odbiorcze,
  • osoby odpowiedzialne za aparaturę,
  • orzeczenie techniczne,
  • protokół wybrakowania aparatu.
 • Podstawa prawna stosowania:  Dz. U. z 2010 roku, poz. 679 z późn. zmianami  oraz Dz. U. z 2007 roku, poz. 276 z późn. zmianami.
 • W przypadku nowego sprzętu medycznego paszport dołącza do urządzenia jego producent lub importer, natomiast w przypadku sprzętu już funkcjonującego o paszport powinna zatroszczyć się placówka służby zdrowia, która go użytkuje.
 • Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych KAŻDY świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji i innych działań serwisowych. Dodatkowo powinny być określone terminy następnych przeglądów, konserwacji, kalibracji i sprawdzeń urządzeń medycznych wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji obsługi lub zaleceń serwisu.

Zobacz także