MTA - cement wodochłonny

59,00 zł brutto

MTA - cement wodochłonny

Opcja
Ilość

 • MTA-Angelus - udowodniono naukowo, że MTA-Angelus prezentuje ogromne zalety w porównaniu z amalgamatem i cementami ZnOE.
 • Biologiczne zamknięcie perforacji kanału korzeniowego oraz perforacji w okolicach furkacji poprzez wprowadzenie cementu do kanału korzeniowego." W przypadku stosowania do pokrycia miazgi MTA-Angelus stymuluje tworzenie mostu zębinowego.
 • Doskonałe uszczelnienie brzeżne, uniknięcie migracji bakterii i penetracji płynów tkankowych do kanału korzeniowego.
 • W przeciwieństwie do innych cementów, wymagających w pełni suchego pola operacyjnego, MTA-Anglelus jest wskazany nawet w przypadku niepełnej kontroli wilgotności (np. chirurgia perforacji korzenia, wsteczne wypełnienie wierzchołka korzenia), gdyż nie traci on swoich właściwości.
 • OPIS:
  1. Skład: SiO2,K2O, Al2O3, Na2O, Fe2O3, SO3, CaO, Bi2O3, MgO oraz nierozpuszczalne resztki CaO, K2SO4, Na2SO4 oraz krystalicznej krzemionki
  2. Reakcja utwardzania: W kontakcie z wodą tworzy żel, który ulega utwardzeniu po upływie 10 do 15 minut.
  3. Czas utwardzania: początkowy: 10 minut; końcowy: 15 minut.
  4. Nie jest konieczne czekanie na końcowe utwardzenie przed kontynuacją procedur leczenia.
  5. Umożliwia obserwację radiograficzną.
 • Bardzo alkaliczny (pH 12); zapobiega wzrostowi bakterii oraz utrzymuje potencjał bakteriobójczy przez długi okres czasu.
 • 44,2 MPa po 28 dniach, co jest dobrym wynikiem zwłaszcza, że miejsca stosowania nie są poddawane bezpośrednim obciążeniom podczas żucia.
 • MTA-Angelus nie wykazuje znacznej rozpuszczalności w kontakcie z wilgocią, zapewniając bardzo dobre uszczelnienie brzeżne.
 • Zdolność uszczelniania cementu MTA-Angelus została przetestowana w warunkach in vitro (penetracja barwnika na styku zębina-cement MTA). Niskie poziomy penetracji barwnika wskazują, że MTA-Angelus charakteryzuje się dobrą zdolnością uszczelniania.
 • Uwzględniając większe rozmiary bakterii w porównaniu z cząsteczkami barwnika, infiltracja bakterii ulega znacznemu zmniejszeniu, co gwarantuje dobre zamknięcie brzeżne.
 • Retencja: MTA-Angelus wykazuje dobrą adhezję do zębiny. Ta cecha gwarantuje właściwy opór dla sił dyslokacji.mmm
 • Wskazany także do
 1. Bezpośredniego pokrycia miazgi,
 2. Leczenia resorpcji wewnętrznej,
 3. Amputacji miazgi w zębach z niepełnym rozwojem korzenia,
 4. Wstecznego wypełnienia wierzchołka korzenia.
 • Jest wodochłonnym cementem na bazie tlenków mineralnych.
 • W celu ich właściwej i oszczędnej aplikacji zalecamy stosowanie strzykawek specjalnie stworzonych do aplikacji cementu MTA.
 • POLECAMY AKTUALNIE ZESTAWY:
 1. MTA 0,14g preparatu / do 2 aplikacji
 2. MTA 2 x 0,14g preparatu
 3. MTA 1g preparatu / do 7 aplikacji
 4. MTA 2g preparatu / do 15 aplikacji

Zobacz także