Procedury sanitarne, zgody pacjentow na leczenie - gotowe formularze

59,00 zł brutto

Suplement zawierający w jednym zeszycie wszystkie formularze zgód pacjentów na leczenie stomatologiczne oraz dodatkowo wiele procedur sanitarnych niezbędnych w każdym gabinecie stomatologicznym. Wersja papierowa lub elektroniczna

Ilość

 • Suplement zawierający w jednym zeszycie wszystkie formularze zgód pacjentów na leczenie stomatologiczne oraz dodatkowo wiele procedur sanitarnych niezbędnych w każdym gabinecie stomatologicznym.
 • Wersja papierowa lub elektroniczna
 • Na 52 stronach Suplementu "Procedury sanitarne oraz formularze zgody pacjentów na leczenie stomatologiczne" znajdą Państwo 20 różnorakich zgód oraz 19 procedur.
 • Przy wybraniu wersji elektronicznej (opcje wysyłki zaznacz odbiór własny).
 • Spis treści Suplementu:
 1. Zgody na leczenie:
  1. Zgoda na leczenie stomatologiczne;
  2. Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczne;
  3. Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczne usunięcie zęba;
  4. Zgoda pacjenta na leczenie endodontyczne;
  5. Potwierdzenie ustnej zgody pacjenta;
  6. Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne;
  7. Zgoda pacjenta na podanie znieczulenia do leczenia stomatologicznego;
  8. Brak zgody na leczenie;
  9. Zgoda pacjenta na zabieg wybielania zębów;
  10. Informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta;
  11. Informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta niepełnoletniego;
  12. Ugoda z pacjentem;
  13. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych;
  14. Oświadczenie o zezwoleniu na przeprowadzenie badania/udzielenie świadczenia zdrowotnego dziecka;
  15. Oświadczenie o wyborze świadczeniodawcy w programie: ?Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki?;
  16. Zgoda na leczenie małoletniego;
  17. Zgoda pacjenta na leczenie protetyczne;
  18. Zgoda pacjenta na leczenie laserowe;
  19. Zgoda na badanie wyrażona przez opiekuna faktycznego.
 2. Tablice sanitarne:
  1. Procedura: czynności wykonywane po przyjęciu pacjenta ? postępowanie z wiertłami, igłami i zużytymi materiałami;
  2. Procedury higieniczne dotyczące personelu;
  3. Procedura pakowania i rozpakowywania narzędzi do i po procesie sterylizacji;
  4. Procedura sanitarna ? podstawowe zasady utrzymania czystości;
  5. Procedura sanitarna ? zasady stosowania preparatów dezynfekujących;
  6. Procedura sprzątania gabinetów zabiegowych i innych pomieszczeń wchodzących w skład placówki zdrowia;
  7. Procedura: czynności wykonywane przed przyjęciem pacjenta;
  8. Procedura bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami;
  9. Procedura postępowania poekspozycyjnego;
  10. Procedura używania odpowiednich środków ochrony osobistej;
  11. Procedura pakowania materiałów w opakowania papierowo-foliowe;
  12. Postępowanie z brudną odzieżą medyczną;
  13. Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji;
  14. Procedura mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni;
  15. Procedura dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym;
  16. Procedura dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych;
  17. Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni;
  18. Procedura dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych;
  19. Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu wielokrotnego użytku.

Zobacz także