CRYSTA - zestaw Activa Pronto + Lime-Lite z opatentowaną technologię MCP (PULPDENT)

309,00 zł brutto

Crysta to nowa technologia, która zawarta jest w bioaktywnym materiale do wypełnień Activa Pronto oraz materiale podkładowym Lime-Lite Enhanced. Techniczna nazwa cząsteczki Crysta to „fosforan wapnia funkcjonalizowany metakrylanem” – lub w skrócie „MCP”. Jest to stabilizowany fosforan wapnia, który jest zatrzymany w stanie przejściowym i jest w stanie dostarczyć uszkodzonym zębom potrzebny wapń, fosforan i fluor.

wybierz pakiet:
Ilość

 • Czym jest Crysta?
 1. Crysta to nazwa handlowa nowo opatentowanej biointeraktywnej molekuły od Pulpdent, firmy zajmującej się badaniami i produkcją materiałów do wypełnień zębów, założonej w 1947 r. i mającej siedzibę w Watertown w stanie Massachusetts w USA.
 2. Crysta nie jest produktem, a raczej autorską technologią, którą można zastosować w materiałach dentystycznych. Techniczna nazwa cząsteczki Crysta to „fosforan wapnia funkcjonalizowany metakrylanem” – lub w skrócie „MCP”. Jest to stabilizowany fosforan wapnia, który jest zatrzymany w stanie przejściowym i jest w stanie dostarczyć uszkodzonym zębom potrzebny wapń, fosforan i fluor.
 3. Firma Pulpdent ustanowiła nową kategorię estetycznych, trwałych, bioaktywnych materiałów kompozytowych, wprowadzając linię produktów ACTIVA BioACTIVE w 2013 roku. Odkrycie Crysta poszerza możliwości „inteligentnych” materiałów dentystycznych. Przyśpiesza odchodzenie stomatologii od materiałów pasywnych w kierunku aktywnych wypełnień jako powszechnie uznawanego standardu opieki dentystycznej.
 • Dlaczego Crysta jest ważna dla lekarza dentysty?
 1. Crysta to przełom w materiałoznawstwie dentystycznym, który zaciera granicę między stomatologią zachowawczą a profilaktyczną. Rozważ obecne rozbieżne modele leczenia stomatologicznego. Jeden model opiera się na materiałach obojętnych (np. amalgamatach i tradycyjnych kompozytach) do leczenia problemów stomatologicznych, podczas gdy drugi wykorzystuje „inteligentne” lub „bioaktywne” materiały, które dynamicznie oddziałują ze śliną i zębami w celu utrzymania zębów w zdrowiu. Technologia Crysta MCP należy do tej drugiej kategorii.
 2. Crysta może być włączona do estetycznych, nośnych kompozytów w celu ułatwienia remineralizacji struktury zęba, uszczelnienia brzegów poprzez osadzanie wapnia, fosforanów i fluoru oraz przerwania cyklu niepowodzenia odbudowy z powodu próchnicy wtórnej. Krótko mówiąc, Crysta przebija zatem dotychczas istniejący  "sufit" w stomatologii odtwórczej, łączy zabiegi odtwórcze z profilaktyką i wyznacza nowy standard formy i funkcji we współczesnej stomatologii.
 • Czy Crysta jest już dostępna w produktach?

  Tak. Crysta jest obecnie składnikiem trzech produktów Pulpdent: ACTIVA Presto (rynek USA), ACTIVA Pronto (rynek Europy i Azji) i Lime-Lite Enhanced (rynek całego świata). Pulpdent bada możliwości włączenia Crysty do przyszłych produktów, takich jak kompozyty do odbudowy, systemy wiążące, kleje do zamków ortodontycznych, uszczelniacze kanałów korzeniowych i cementy.
 • Jaki jest mechanizm działania Crysty?

  Jednym ze sposobów zrozumienia Crysty jest to, że jest to zasadniczo hydroksyapatyt z niedoborem wapnia, on poszukuje tego wapnia. Ten wapń można znaleźć w ślinie i zębach. Jednak Crysta nie usuwa wapnia z zębów; raczej wiąże się z wapniem na zębach. Crysta działa również jako prekursor dla miejsc zarodkowania, które przyciągają i wiążą się z wapniem i fosforanem w środowisku, stymulując powolny, naturalny proces mineralizacji. W warunkach próchnicotwórczych (pH ≤ 5) materiały zawierające Crysta mogą uwalniać wapń i fosforany i mogą się odnawiać, gdy pH zbliża się do neutralnego.
 • Czy Crysta jest wypełniaczem?

  Crysta jest syntetyzowana w postaci proszku; jednak po włączeniu do dentystycznej żywicy kompozytowej Crysta nie jest tradycyjnym wypełniaczem i nie występuje w postaci odrębnych cząstek. Zamiast tego rozpuszcza się i staje się częścią fazy żywicy. Po utwardzeniu kompozyt wykazuje niską rozpuszczalność i niską sorpcję wody. Jednak w obecności wody lub śliny utwardzona żywica staje się aktywnym układem jonowym. Uwalnia i ładuje wapń, fosforany i fluorki oraz służy jako rusztowanie dla osadów mineralnych na powierzchni kompozytu i wzdłuż granicy materiał-ząb.
 • Czy Crysta jest poparta badaniami?

  Istnieją publikacje naukowe dokumentujące właściwości mechaniczne i bioaktywne Crysta MCP oraz materiałów zawierających różne stężenia MCP. Obejmują one:
      Patent Stanów Zjednoczonych: US 2016/0256362 A1; stabilizowany fosforan wapnia i metody jego tworzenia;
      Patent Stanów Zjednoczonych: US 11 116 701 B2: stabilizowany fosforan wapnia;
      Skaria S, Berk KJ. Eksperymentalne kompozyty dentystyczne zawierające nowy składnik fosforanu wapnia funkcjonalizowany metakrylanem: ocena bioaktywności i właściwości fizycznych. Polimery 2021;11(13):2095;
      Ames K. Metoda wykrywania mineralizacji fosforanu wapnia na kompozytach dentystycznych. Akademia Materiałów Dentystycznych 2021.
 • Czy Crysta zastępuje dotychczasowe technologie bioaktywne?

  Nie. Niezwykłą cechą produktów zawierających Crysta MCP jest to, że działają one z innymi materiałami bioaktywnymi, a także z materiałami tradycyjnymi. Pomyśl o Cryście jako o nowym narzędziu, które zasadniczo rozszerza paletę „inteligentnych” opcji materiałów do odbudowy w stomatologii odtwórczej.
 • Jaka jest różnica miedzy materiałami Activa Bioactive Restorative a Activa Pronto / Presto?
 1. Zarówno materiały ACTIVA Pronto / Presto, jak i ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE są estetycznymi kompozytami na bazie żywic o właściwościach bioaktywnych i biomimetycznych. Są przyjazne dla wilgoci, a żywiczna matryca zawiera fosforanowe grupy kwasowe i gumowaną żywicę, która jest odporna na pękanie i odpryskiwanie. Oba reagują na zmiany pH w jamie ustnej, uwalniają i ładują wapń, fosforany i fluorki oraz wspierają tworzenie apatytu i naturalny proces remineralizacji.
 2. Produkty Activa Bioactive to dwuskładnikowe, podwójnie utwardzalne, bioaktywne, estetyczne materiały. Zawierają glasjonomer i mają prawdziwą reakcję glasjonomeru kwasowo-zasadowego. Activa Bioactive-Restorative to wypełniający w 56% materiał o średniej lepkości, płynny/wstrzykiwalny.
 3. Activa Pronto / Presto to jednoskładnikowy, światłoutwardzalny, uniwersalny, bioaktywny kompozyt do układania w warstwy. Pronto nie zawiera glasjonomeru. Zamiast tego zawiera opatentowany zmodyfikowany składnik fosforanu wapnia (MCP). Pronto jest wypełniony w 70% i jest bardziej lepki niż Activa Bioactive. Można go układać warstwowo, utrzymuje swój kształt, jest łatwiejszy do pozycjonowania i rzeźbienia, bardziej polerowalny i bardziej nieprzepuszczalny dla promieni RTG. Jest nieco bardziej estetyczny i odporny na zużycie niż Activa Bioactive Restorative.
 • Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o Crysta lub skorzystać z produktów z tą technologią?

  Aby porozmawiać z regionalnym przedstawicielem Pulpdent na temat Crysta, Activa Presto, Activa Pronto lub Lime-Lite Enhanced skontaktuj się z nami Equadent za pomocą e-mail, FB, telefonicznie. Produkty można kupić za pośrednictwem strony www.equadent.pl lub kontaktując się z preferowanym sprzedawcą produktów dentystycznych mających w ofercie opisywane materiały.
 • Więcej informacji na temat CRYSTA znajdziesz także na stronie producenta www.pulpdent.com/crysta/
 • Na tej stronie kupisz pakiet materiałów zawierających technologię CRYSTA: 1 x 3ml Lime Lite Enhanced oraz 2 x 2g materiał Activa Pronto - przy złożeniu zamówienia wybierz pakiet z odpowiednim odcieniem Pronto (A1, A2, A3, A3,5, A4, A6, B1, XW).
 • Możesz także dokonać zakupu osobno każdego z materiałów przechodząc na stronę każdego z nich z osobna.
 • Compendium: Pulpdent's Crysta MCP Technology Facilitates Bio-interativity, Remineralization (ang.)

Zobacz także