Test kasetkowy na koronawirusa Covid-19 IgG/IgM2019-nCoV (25 testów)

989,00 zł brutto

Szybki test do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko 2019-nCoV w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza.

Ilość

 • Szybki test kasetkowy IgG/IgM 2019-nCoV jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro.
 • Ten test należy stosować do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko 2019-nCoV w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza.
 • Za pomocą tego testu nie można określić ani ilości, ani tempa wzrostu stężenia badanych przeciwciał.
 • Szybki test kasetkowy IgG/IgM 2019-nCoV wskazuje wyłącznie na obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko 2019-nCoV w próbce i nie powinien być stosowany jako jedyne kryterium podczas diagnozowania zakażenia tymże koronawirusem.
 • Podobnie, jak w przypadku wszystkich testów diagnostycznych, każde wyniki muszą być wzięte pod uwagę wraz z innymi wynikami badań klinicznych dostępnymi dla lekarza.
 • Jeśli wynik testu jest ujemny przy jednoczesnym utrzymywaniu się objawów klinicznych zakażenia 2019-nCoV, rekomendowane jest przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych przy użyciu innych technik laboratoryjnych.
 • Wynik ujemny w każdym momencie nie wyklucza możliwości zakażenia.
 • Poziom hematokrytu we krwi pełnej może wpływać na wyniki testu. Aby uzyskać dokładne wyniki poziom hematokrytu powinien utrzymywać się na poziomie od 25% do 65%.
 • Ujemne wyniki testu mogą wskazywać na to, że miano przeciwciał 2019-nCoV w próbce jest niższe, niż minimalna granica wykrywalności testu, lub przeciwciała nie pojawiły się jeszcze w momencie pobierania próbki (etap bezobjawowy).
 • Szybki test kasetkowy IgG/IgM 2019-nCoV (Krew Pełna / Surowica / Osocze) jest jakościowym testem immunochromatograficznym opartym na wykrywaniu ludzkich przeciwciał IgG i IgM skierowanym przeciwko antygenowi koronawirusa 2019-nCoV w próbce krwi pełnej, surowicy lub osocza.
 • Na kasetce widoczne są 3 obszary w okienku odczytu: kontrolny (C) i testowe (IgG i IgM). W obszarach IgG i IgM znajdują się immobilizowane na membranie przeciwciała skierowane przeciwko ludzkim – odpowiednio – IgG lub IgM.
 • W obszarze przed liniami testowymi i kontrolną, znajdują się znakowane złotem koloidalnym rekombinowane antygeny wirusa 2019-nCoV. Jeśli w badanym materiale znajdują się przeciwciała ludzkie przeciwko antygenowi (wytworzone przez organizm w wyniku zakażenia wirusem), dojdzie do połączenia z oznakowanym antygenem.
 • Koniugat ten wędruje następnie ruchem kapilarnym wzdłuż paska do obszarów testowych, gdzie reaguje z immobilizowanymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko ludzkim przeciwciałom – o zajściu reakcji świadczy pojawienie się widocznej barwnej linii w danym obszarze testowym. Innymi słowy: jeśli materiał zawiera ludzkie przeciwciała IgG 2019-nCoV, w obszarze linii testowej IgG pojawi się kolorowa linia; jeśli materiał zawiera ludzkie przeciwciała IgM 2019-nCoV, w obszarze linii testowej IgM pojawi się kolorowa linia. Jeżeli natomiast materiał nie zawiera przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi 2019-nCoV, albo ilość tych przeciwciał jest poniżej wykrywanego poziomu, żadna z kolorowych linii nie pojawi się w obszarach testowych, co wskazuje na wynik ujemny.
 • Dla określenia poprawności wykonania procedury w teście zastosowano obszar linii kontrolnej (C), w którym musi pojawić się kolorowa linia po wykonaniu testu, wskazując tym samym, że dodano odpowiednią objętość materiału i buforu oraz że migracja próby wzdłuż membrany zaszła poprawnie. Brak linii w obszarze kontrolnym świadczy o nieważności wyniku.
 • Test zawiera przeciwciała anty-ludzkie IgM oraz anty-ludzkie IgG skierowane przeciwko antygenowi koronawirusa 2019-nCoV. Do wewnętrznej kontroli testu zastosowano kozie anty-mysie IgG.
 • Wyłącznie do profesjonalnego użytku diagnostycznego in vitro.
 • Nie używać po upływie daty ważności.
 • Nie jeść, nie pić i nie palić w obszarze, w którym znajdują się próbki lub zestawy.
 • Nie używać testu, jeżeli woreczek jest uszkodzony.
 • Wszystkie próbki należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Należy przestrzegać ustalonych środków ostrożności przed zagrożeniami mikrobiologicznymi podczas wszystkich procedur i postępować zgodnie ze standardowymi procedurami prawidłowego usuwania próbek.
 • Podczas badania próbek należy nosić odzież ochronną: fartuchy laboratoryjne, rękawiczki jednorazowe i okulary ochronne.
 • Należy upewnić się, że do testowania użyto odpowiedniej ilości materiału. Zbyt duża lub zbyt mała próbka może skutkować otrzymaniem nieprawidłowego wyniku.
 • Zużyty test należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
 • Duża wilgotność i niezalecana temperatura otoczenia mogą negatywnie wpływać na wyniki.
 • Test należy przechowywać w temperaturze pokojowej lub lodówce (2‑30°C). Jest on stabilny do czasu upływu daty ważności widocznej na woreczku. Test musi pozostać w szczelnie zamkniętym woreczku do momentu użycia. NIE ZAMRAŻAĆ TESTU. Nie używać po upływie daty ważności.
 • Szybki test do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko 2019-nCOV (nr kat INCP-402) można wykonać w 10 minut.
 • Producent: AllTests.
 • Posiada świadectwo dopuszczenia, CE, certyfikat exportu wydany przez Chińskie Ministerstwo Zdrowia.
 • Opakowanie: 25 testów.

Zobacz także