RODO w gabinecie stomatologicznym - publikacja książkowa

79,00 zł brutto

Książka zawiera szeroki opis przepisów RODO dostosowany do potrzeb pracy w gabinecie lekarza dentysty. Czytelnicy znajdą w tej publikacji szczegółowy opis wszystkich najważniejszych tematów związanych z RODO oraz ponad 30 wzorów umów i dokumentów.

Ilość

 • Nowa  100-stronicowa książka pt. "RODO w gabinecie stomatologa".
 • Książka zawiera szeroki opis przepisów RODO dostosowany do potrzeb pracy w gabinecie lekarza dentysty.
 • Czytelnicy znajdą w tej publikacji szczegółowy opis wszystkich najważniejszych tematów związanych z RODO oraz ponad 30 wzorów umów i dokumentów.
 • Aby otrzymać wersję elektroniczną opublikowanych w książce dokumentów (w formacie .doc - do edycji na potrzeby danego gabinetu), należy zakupić książkę w wersji papierowej.
 • Wszystkie dokumenty opublikowane tu opublikowane są dostosowane do potrzeb gabinetu stomatologicznego.
 • Stan prawny dokumentów zawartych w publikacji to wrzesień 2019 roku. Autorem książki jest adwokat Pani Ewa Mazur-Pawłowska.
 • Spis dokumentów opublikowanych w książce:
  • Kto jest Administratorem Danych Osobowych w poszczególnych formach działalności?
  • Zakres i cel przetwarzania danych osobowych poszczególnych grup.
  • Okres przetwarzania lub przechowywania poszczególnych danych osobowych.
  • Zakres upoważnienia do przetwarzanych danych w gabinecie.
  • Sposoby zabezpieczenia danych osobowych.
  • Przykładowa analiza ryzyka.
  • Przykładowy wzór rejestru naruszeń.
  • Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
  • Przykładowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy umowie o pracę.
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pacjenta.
  • Oświadczenie o zachowaniu poufności (pracownik).
  • Oświadczenie o zachowaniu poufności (kontrakt, umowa zlecenia).
  • Potwierdzenie zapoznania się z Polityką Ochrony Danych Osobowych.
  • Potwierdzenie odbycia szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych.
  • Sprzeciw na podprzetwarzanie danych osobowych.
  • Zgoda na podprzetwarzanie.
  • Obowiązki Przetwarzającego - przykładowe zapisy.
  • Przykładowe zapisy dotyczące bezpieczeństwa danych.
  • Przykładowe zapisy dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych.
  • Przykładowe zapisy dotyczące odpowiedzialności.
  • Przykładowe zapisy dotyczące rozwiązania umowy.
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą księgową.
  • Umowa o powierzenie danych z laboratorium celem przeprowadzenia badań histopatologicznych.
  • Rejestr przetwarzającego.
  • Informacja o prawach pacjenta i przetwarzaniu danych osobowych.
  • Informacja o prawach osób, sposobie korzystania z nich, metodach identyfikacji, kontaktu z jednostką.
  • Klauzula informacyjna dla osoby o przekazaniu jej danych do państwa trzeciego.
  • Udzielnie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku i zdjęć do celów reklamowych.
  • Zgoda na wykorzystanie danych medycznych, zdjęć RTG, fotografii dla celów edukacyjnych, szkoleń i publikacji naukowych.
  • Procedura postępowania przy identyfikacji danych.
  • Lista kontrolna RODO.
 • Spis treści:
  • Wprowadzenie.
  • Udzielanie świadczeń leczniczych a RODO.
  • Polityka Ochrony Danych Osobowych.
  • Podstawy prawne przetwarzania danych.
  • Zasada minimalizmu.
  • Zasada minimalizmu a zakresy dostępu do danych osobowych.
  • Środki bezpieczeństwa.
  • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.
  • Analiza Ryzyka.
  • Incydenty i rejestr naruszeń.
  • Dokumenty dla pracownika.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Upoważnienia.
  • Klauzula poufności.
  • Potwierdzenie zapoznania z procedurami ochrony danych osobowych oraz udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Powierzenie danych.
  • Obowiązki przetwarzającego.
  • Bezpieczeństwo danych.
  • Naruszenie danych osobowych.
  • Odpowiedzialność.
  • Rozwiązanie umowy.
  • Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Rejestr przetwarzającego.
  • Dokumenty dla pacjenta.
  • Obowiązek informacyjny.
  • Klauzula państwa trzeciego.
  • Zgoda na przetwarzanie danych medycznych.
  • Zgoda pacjenta na przetwarzanie danych.
  • Identyfikacja danych - weryfikacja.

Zobacz także