Inkubator testów biologicznych BADER

869,00 zł brutto

System do biologicznej kontroli sterylizacji do samodzielnego wykonywania ampułkowych testów biologicznych.

Ilość

 • Mini-inkubator: System do biologicznej kontroli sterylizacji do samodzielnego wykonywania ampułkowych testów biologicznych.
 • Łatwy w użyciu, wyniki są interpretowane przez prostą zmianę koloru w pożywce hodowlanej.
 • Inkubator BADER jest wskazany do uprawy wskaźników biologicznych dowolnej marki, po zakończeniu cyklu sterylizacji test jest inkubowany w 57ºC
 • Kompatybilny z ENSURE, 3M. Jest zatwierdzony (certyfikat CE), przechodząc pełną kontrolę jakości.
 • Wymiary:
  • Wysokość: 6 cm,
  • Szerokość: 8 cm,
  • Długość: 7 cm.
 • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) powołując się na wydane w 2017 r. „Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji (…)”: częstość wykonywania testów biologicznych, w przypadku sterylizacji w procesach z automatyczną rejestracją parametrów, zalecana jest „raz na tydzień” (stare wytyczne GIS z 2011 r. z 2017 r., zalecały wykonywanie takich testów „raz na kwartał”). Zalecana częstość wykonywania testów w przypadku sterylizacji w procesach bez automatycznej rejestracji parametrów pozostaje bez zmian, mianowicie  - test należy umieścić „do każdego wsadu”.
 • Jako, że prawo nakłada obowiązek okresowego badania sprawności autoklawu, przynajmniej raz w tygodniu należy przeprowadzić testy obejmujące badanie biologiczne – zalecenia GIS, które pozwolą nam one określić, czy autoklaw działa poprawnie niszcząc wszelkie formy mikroorganizmów.
 • Posiadanie inkubatora eliminuje uciążliwą konieczność cotygodniowego badania Sporalu A lub testów np. Attest w stacji SANEPID (wg zaleceń GIS).
 • Zakup urządzenie zwraca się już po 4 miesiącach użytkowania!
 • PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, CZAS DOSTAWY USTALANY INDYWIDUALNIE, OBOWIĄZUJE PRZEDPŁATA.

Zobacz także