EasyTest - inkubator testów biologicznych

898,00 zł brutto

Urządzenie służące do inkubacji wskaźników biologicznych. Produkt Polski.

Ilość

 • Inkubator do ampułkowych testów biologicznych EASY TEST.
 • Easy Test to urządzenie służące do inkubacji wskaźników biologicznych (INKUBATOR).
 • Inkubator składa się z metalowej ramy, obudowy z tworzywa sztucznego, aluminiowej grzałki, 3 miejsc na testy biologiczne oraz płytki elektronicznej do automatycznej regulacji temperatury grzałki.
 • Urządzenie posiada unikatowe zabezpieczenie przed przerwaniem cyklu inkubacji spowodowanym krótkotrwałym zanikiem zasilania (spadek temperatury grzałki nie więcej niż 3 °C).
 • Jak to wygląda w praktyce? Po pierwsze musimy oznaczyć wskaźnik biologiczny, który następnie wkładamy do sterylizatora, zgodnie z instrukcją producenta autoklawu. Potem wykonujemy cykl sterylizacji, po czym wyjmujemy wskaźnik biologiczny ze sterylizatora i pozostawiamy go na co najmniej 10 minut do schłodzenia. Następnie sprawdzamy zmianę koloru paska wskaźnika chemicznego i rozgniatamy szklaną kapsułkę biologicznego wskaźnika znajdującą się wewnątrz pojemnika termoplastycznego. Należy pamiętać, iż musimy wykonać to zaledwie minutę przed włożeniem wskaźnika do inkubatora! Wskaźnik należy umieścić w inkubatorze, w ciągu, i nie dłużej niż, 1 godziny od chwili, gdy został wyjęty ze sterylizatora. Kolejnym krokiem jest włożenie wskaźnika biologicznego do grzałki inkubatora i po chwili rozpoczynamy cykl inkubacji poprzez naciśnięcie przycisku START. Nie należy zapomnieć o sprawdzaniu wskaźnika biologicznego w regularnych odstępach czasu, kontrolując zmianę kolorów (w 18-stej, 24-tej, 36-stej godzinie w przypadku testów 48- godzinnych i w 8, 12 i 18 godzinie w przypadku testów 24-godzinnych). Wskaźnik biologiczny powinniśmy inkubować przez co najmniej 24 lub 48 godzin.
 • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) powołując się na wydane w 2017 r. „Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji (…)”: częstość wykonywania testów biologicznych, w przypadku sterylizacji w procesach z automatyczną rejestracją parametrów, zalecana jest „raz na tydzień” (stare wytyczne GIS z 2011 r. z 2017 r., zalecały wykonywanie takich testów „raz na kwartał”). Zalecana częstość wykonywania testów w przypadku sterylizacji w procesach bez automatycznej rejestracji parametrów pozostaje bez zmian, mianowicie  - test należy umieścić „do każdego wsadu”.
 • Jako, że prawo nakłada obowiązek okresowego badania sprawności autoklawu, przynajmniej raz w tygodniu należy przeprowadzić testy obejmujące badanie biologiczne – zalecenia GIS, które pozwolą nam one określić, czy autoklaw działa poprawnie niszcząc wszelkie formy mikroorganizmów.
 • Posiadanie inkubatora eliminuje uciążliwą konieczność cotygodniowego badania Sporalu A lub testów np. Attest w stacji SANEPID (wg zaleceń GIS).
 • Zakup urządzenie zwraca się już po 4 miesiącach użytkowania!
 • Charakterystyka techniczna:
  • temperatura użytkowania: 17 °C ÷ 27 °C,
  • temperatura pracy: 57 °C,
  • wymiary (szer. x wys. x głęb.): 124 x 84 x 86 mm,
  • waga:1 kg,
  • grzałka: aluminium,
  • napięcie zasilania : 10-14 V,
  • częstotliwość zasilania : 50 Hz,
  • moc robocza: 60 W,
  • długość przewodu: L1 - 1500 mm 2 x 0.75 mm2 L2 - 1400 mm 2 x 0.75 mm2,
  • ilość miejsc na testy: 3,
  • stabilność temperaturowa: ± 0,5 °C.

Zobacz także